Šta je Aerodinamika?

Aerodinamika (od grč. ἀηρ, aēr, aéros — vazduh, i δύναμις, dynamis — sila) je nauka koja se bavi kretanjem vazduha u odnosu na čvrsta tela. Fizikalnost je potpuno identična i u suprotnom slučaju, pri kretanju čvrstih tela kroz vazduh. Prema tome primenjenom principu, relativnog kretanja, analiza fenomena se izvodi analogno slučaju kada telo miruje u strujnom polju vazduha. Ova zamena referentnog stanja je usvojena u teorijskoj aerodinamici, ali je ona ujedno i osnova većine eksperimentalnih metoda, naročito za ispitivanja u aerotunelima.

Teorija strujanja i fizikalnost kretanja čvrstih tela izučavaju međusobno dejstvo fluida i tela. To dejstvo se određuje u obliku potencijala polja opstrujavanja, raspodele pritiska, sila i momenata njihovog međusobnog dejstva.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: