Šta je Kognitivna distorzija?

Kognitivna distorzija je pojam u psihologiji koji se odnosi na obrasce razmišljanja koji su često iracionalni ili negativno pristrasni. Ove distorzije mogu narušiti percepciju stvarnosti, uzrokujući emocionalne probleme i negativno utičući na mentalno zdravlje. Primeri kognitivnih distorzija uključuju sve ili ništa razmišljanje, preterano generalizovanje, fokusiranje na negativno, katastrofiziranje i lično preuzimanje odgovornosti. Kognitivno-bihevioralna terapija (CBT) […]

Šta je socijalna psihologija?

Socijalna psihologija je grana psihologije koja proučava kako misli, osećanja, i ponašanja pojedinaca su uticani prisustvom drugih. Fokusira se na ulogu socijalnih faktora u oblikovanju stavova, vrednosti, i ponašanja. Socijalna psihologija istražuje fenomene kao što su konformizam, uticaj grupa, socijalna percepcija, i međuljudski odnosi. Proučava kako socijalni kontekst utiče na formiranje identiteta i samopercepciju. Socijalni […]