Šta je kvantna kriptografija?

Kvantna kriptografija je oblast koja koristi principe kvantne mehanike za obezbeđivanje sigurnosti podataka. Temelji se na kvantnim svojstvima čestica kao što su fotoni, za prenos informacija na način koji je teoretski nepristupačan za prisluškivanje. Kvantna kriptografija koristi fenomen kvantnog preplitanja i Heisenbergov princip neodređenosti da zaštiti prenos podataka. Jedan od ključnih aspekata je da svaki […]

Šta je Kvantno Računanje?

Kvantno računanje je oblast kompjuterske nauke koja koristi principe kvantne mehanike za obradu podataka. Kvantni računari koriste kvantne bite (qubite) koji mogu predstavljati više stanja istovremeno, omogućavajući im da rešavaju kompleksne probleme mnogo brže od klasičnih računara. Kvantno računanje ima potencijal da transformiše oblasti kao što su kriptografija i optimizacija kompleksnih sistema. Ova tehnologija se […]