Šta je Mikrofinansiranje?

Mikrofinansiranje se odnosi na pružanje finansijskih usluga malim iznosima novca ljudima koji inače ne bi imali pristup tradicionalnim bankarskim uslugama. Ovo uključuje mikrokredite, štednju, osiguranje i druge finansijske proizvode. Cilj mikrofinansiranja je da podrži preduzetnike i male biznise u siromašnim i nedovoljno razvijenim područjima. Ovaj pristup je posebno efikasan u osnaživanju žena i marginalizovanih grupa, […]

Šta je Hipoteka?

Hipoteka je vrsta kredita koji se koristi za kupovinu nekretnina, pri čemu sama nekretnina služi kao obezbeđenje za kredit. Ukoliko dužnik ne ispuni svoje obaveze plaćanja, kreditor ima pravo da preuzme nekretninu (naplati hipoteku) kako bi povratio svoj novac. Hipoteke imaju različite vrste i uslove, uključujući fiksne i promenljive kamatne stope. Odluka o hipoteci zahteva […]

Šta je Sopstveni Kapital?

Sopstveni Kapital u finansijskom kontekstu predstavlja vrednost koju vlasnici imaju u svom preduzeću nakon odbijanja svih dugova i obaveza. U širem smislu, sopstveni kapital se odnosi na bilo koju imovinu ili resurs koji pojedinac ili organizacija poseduje. U računovodstvu, sopstveni kapital je ključni deo bilansa stanja preduzeća. Sopstveni kapital je pokazatelj finansijske stabilnosti i zdravlja […]

Šta je Faktoring?

Faktoring je finansijska usluga gde kompanije prodaju svoja potraživanja (npr. neplaćene fakture) faktoring kompaniji po sniženoj ceni za brzi pristup gotovini. Ovo omogućava kompanijama da poboljšaju svoju likvidnost i smanje vreme čekanja na plaćanje svojih potraživanja. Faktoring je često koristan za mala i srednja preduzeća kojima je potreban brzi pristup kapitalu. Faktoring može biti sa […]

Šta je Debitna kartica?

Debitna kartica (poznata i pod nazivom “bankomat-kartica”) je kartica koju banka izdaje vlasniku tekućeg ili deviznog računa kako bi svojim sredstvima mogao raspolagati nezavisno od radnog vremena banke. Debitnom karticom klijent može podizati gotovinu na bankomatu, ali i plaćati robe i usluge u trgovačko-uslužnoj mreži, pa stoga debitna kartica predstavlja i bezgotovinsko sredstvo plaćanja. U […]