Šta je virtuelna arheologija?

Virtuelna arheologija je polje koje kombinuje arheološka istraživanja sa modernim tehnologijama poput 3D modelovanja i virtuelne stvarnosti kako bi se rekreirala prošla ljudska naselja, artefakti i pejzaži. Ova disciplina omogućava istraživačima da vizualizuju i analiziraju arheološke nalaze na način koji nije moguć samo sa fizičkim ostacima. Virtuelna arheologija koristi napredne računarske simulacije za rekonstrukciju izgubljenih […]

Šta je Eksperimentalna Arheologija?

Eksperimentalna arheologija koristi praktične eksperimente za razumevanje kako su stari narodi proizvodili alate, odjeću, i stanovanja. Ovaj pristup pomaže u rekonstrukciji drevnih tehnika i razumijevanju svakodnevnog života u prošlosti. Takvi eksperimenti mogu otkriti detalje koji nisu očigledni samo iz arheoloških nalaza. Eksperimentalna arheologija doprinosi razumevanju drevnih obrta i tehnika. Osim praktičnih eksperimenata, koristi i analizu […]