Šta je Zemljišna degradacija?

Zemljišna degradacija odnosi se na proces smanjenja kvaliteta i plodnosti tla zbog prirodnih faktora, ljudske aktivnosti ili njihove kombinacije. Ovo stanje može biti rezultat erozije, iscrpljivanja hranljivih materija, salinizacije, kiselih kiša, zagađenja, deforestacije, prekomerne ispaše i neodrživih poljoprivrednih praksi. Zemljišna degradacija vodi do smanjenja poljoprivredne produktivnosti, povećava rizik od poplava i suša i doprinosi gubitku biodiverziteta. Ovo je globalni problem koji utiče ne samo na okolinu i ekosisteme, već i na ekonomski i socijalni razvoj, posebno u zemljama koje zavise od poljoprivrede. Borba protiv zemljišne degradacije zahteva integrisani pristup koji uključuje održivo upravljanje zemljišnim resursima, obnovu degradiranih područja i promenu politika i praksi.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: