Šta je Sinbiogeneza?

Sinbiogeneza je evolucijski proces u kome dugotrajna simbioza između dve različite vrste dovodi do pojave nove vrste ili novih evolucijskih karakteristika. Ovaj termin je skovao američki biolog Lynn Margulis 1960-ih godina, koji je predložio da su neke ključne karakteristike eukariotskih ćelija, kao što su mitohondriji i hloroplasti, nastale kao rezultat sinbiogeneze – kroz usvajanje i integraciju bakterijskih ćelija koje su prvobitno bile endosimbionti. Sinbiogeneza izaziva tradicionalne pogled na evoluciju i naglašava važnost kooperativnih međuvrsta odnosa u razvoju biološke raznolikosti.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: