Šta je rodna ravnopravnost?

Rodna ravnopravnost (takođe ravnopravnost polova ili jednakost polova) je načelo socijalne filozofije koje po užoj definiciji podrazumeva jednakost muškaraca i žena u društvenom i političkom životu.

Načelo rodne ravnopravnosti i nediskriminacije po užoj definiciji je jedno od temeljnih ljudskih prava.

“Rodna ravnopravnost pretpostavlja da u jednom društvu, zajednici ili organizaciji postoje jednake mogućnosti za žene, muškarce i osobe drugačijih rodnih identiteta da doprinesu kulturnom, političkom, ekonomskom i socijalnom napretku, kao i da imaju jednake mogućnosti da uživaju sve koristi i dobrobiti od napretka jedne zajednice.”

— prema „ Evropskoj povelji o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: