Šta je Osteoporoza?

Osteoporoza je poremećaj gubitka koštane mase, a tipičan je za žene u postmenopauzi, te može uzrokovati frakture. Do bolesti dolazi kada osteoklasti napadaji i razgrađuju kost, a osteoblasti nisu u mogućnosti da je potpuno obnove, kao što je to u normalnim okolnostima slučaj.

Koštana masa se izgrađuje u mladosti i tokom doba spolne zrelosti. Količina koštane mase se ustaljuje oko tridesete godine, a nakon četrdesete se postepeno gubi (do 1% godišnje). Postoje dva osnovna oblika ove bolesti. Prvi oblik bolesti javlja se kod žena oko pedesete godine u menopauzi. Posledica je sniženja nivoa estrogena, ženskih polnih hormona. Drugi oblik osteoporoze, tzv. senilna osteoporoza, javlja se oko sedamdesete godine kao posledica slabijeg metabolizma kalcijuma u starijem dobu.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: