Šta je Logistička regresija?

Logistička regresija je statistička metoda korišćena za analizu podataka u kojima je zavisna varijabla kategorička, obično binarna (npr., da/ne, uspeh/neuspeh). Ova metoda omogućava procenu verovatnoće da će određeni ishod nastupiti na osnovu jedne ili više nezavisnih varijabli. Logistička regresija se često koristi u biomedicinskim naukama, društvenim naukama, inženjeringu i marketingu. Za razliku od linearne regresije, logistička regresija je posebno korisna kada se ishod ne može predstaviti kontinuiranim varijablama, već je kategorizovan. Model pruža logit transformaciju verovatnoće ishoda, omogućavajući bolje razumijevanje odnosa između nezavisnih varijabli i binarne zavisne varijable.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: