Šta je Glaciologija?

Glaciologija je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem ledenjaka i ledenih pokrivača. Ova oblast istražuje formiranje, kretanje, fizikalna i hemijska svojstva leda, kao i njihov uticaj na globalnu klimu i ekosisteme. Glaciolozi proučavaju kako se ledenjaci odgovaraju na klimatske promene, njihovu ulogu u hidrološkom ciklusu, i uticaj na porast nivoa mora. Glaciologija je važna za razumevanje prošlih i sadašnjih klimatskih promena, modeliranje budućih klimatskih scenarija, i praćenje zdravlja naše planete.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: