Šta je Fabula?

Fabulom se označava skup zbivanja i motiva izloženih hronološkim ili uzročno posledičnim redosledom. Za razliku od sižea koji daje kratak sadržaj dela, fabula iznosi zbivanja bez obzira kojim redosledom i na kakav način su obrađeni u samom delu. 

Fabula je dakle, kratka, sažeta priča, izgrađena na određenim detaljima koji doprinose uverljivosti radnje. Cilj svake vrste fabule je podučiti čitatelja kroz brojne metafore koje naposletku nose pouku o životu.

Sve vrste fabule temelje se na vrlo jednostavnoj radnji, kojom autor najčešće prepričava određeni događaj. 

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: