Šta je D Dimer?

D dimer je produkt degradacije (razlaganja) fibrina i ukazuje na aktuelnu aktivaciju procesa zgrušavanja krvi. Kao fibrinski fragment sačinjen je od dva D domena povezana gama lancem. Obično ga nije moguće otkriti ili su njegove koncentracije veoma niske, osim kada organizam stvara i razgrađuje krvne ugruške. Tada se njegov nivo u krvi može znatno povećati.

Kada je krvni sud ili tkivo povređeno i počne da krvari, telo pokreće proces hemostaze da bi se stvorio krvni ugrušak i zaustavilo krvarenje. Ovim postupkom nastaju lanci proteina – fibrini, koje se međusobno umrežavaju i formiraju fibrinsku mrežu. Ta mreža, zajedno sa trombocitima, pomaže zadržavanju krvnog ugruška na mestu povrede dok povreda ne zaraste.

D dimer predstavlja test izbora u hitnoj dijagnostici pacijenata sa sumnjom na trombozu dubokih vena (TDV) i plućnu emboliju. Merenje nivoa D dimera u krvi se radi u cilju otkrivanja ili isključivanja duboke venske tromboze, plućne embolije, diseminovane intravaskularne koagulacije (DIK) ili praćenja ovih stanja.

Povećane vrednosti D dimera očekivane su i u stanjima kao što su diseminovana intravaskularna koagulacija (DIK), malignitet, sepsa, preeklampsija.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: