Šta je Biofizika?

Biofizika se bavi fizičkim aspektima funkcionisanja živih sistema. Biofizika je interdisciplinarna nauka koja proučava biološke sisteme i pojave koristeći principe fizike. Ona proučava život kroz sve stadijume, od atoma i molekula, preko ćelija, do čitavih organizama i ekosistema. Biologija proučava život u svoj njegovoj različitosti i složenosti. Ona opisuje kako organizmi pribavljaju hranu, komuniciraju, njihovu vezu i mesto u sredini u kojoj žive i njihovu reprodukciju. S druge strane, fizika traži matematičke zakone u prirodi, analizirajući sisteme u idealnim uslovima. Izazov biofizike je da poveže kompleksnost života sa jednostavnošću fizičkih zakona, tražeći obrasce u životu i analizirajući ih kroz fiziku i matematiku. Oblast istraživanja biofizike se velikim delom poklapa sa poljima biohemije, bioinženjerstva, i nanotehnologije.

Termin biofizika je prvobitno uveo Karl Pirson 1892. godine. Termin biofizika se takođe regularno koristi u akademskim krugovima da označi proučavanje fizičkih veličina (npr. električna struja, temperatura, stres, entropija) u biološkim sistemima. Druge biološke nauke takođe vrše istraživanja o biofizičkim osobinama živih organizama uključujući molekularnu biologiju, ćelijsku biologiju, hemijsku biologiju i biohemiju.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: