Šta je Apriori?

Apriori je znanje stečeno pre iskustva i nezavisno od njega, odnosno znanje, kao da je unapred poznato. Jednostavnim rečima, a priori – ovo je vrsta izjave o nečemu očitom i ne zahteva dokaz.

Dakle, kada osoba koristi ovaj koncept, ne treba svoj govor ili tekst potvrđivati ​​činjenicama, jer je sve već jasno.

Na primjer, suma uglova u trouglu uvek je apriorno 180⁰. Nakon takve fraze, osoba ne treba dokazivati ​​zašto je tačno 180⁰, budući da je to dobro poznata i očigledna činjenica.

Međutim, riječ “a priori” ne može uvijek delovati kao istinita izjava. Na primjer, pre nekoliko stoljeća, ljudi su samouvjereno govorili da je: “Zemlja je apriori ravna” i u to vrime bilo “očito”.

Iz ovoga proizlazi da često općeprihvaćeno mišljenje može biti pogrešno.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: