Šta je Piknometar?

Piknometar je laboratorijski instrument koji se koristi za precizno merenje gustine tečnosti. Sastoji se od staklene ili metalne posude s tačno određenom zapreminom, koja ima usko grlo i često dođe sa kalibrisanim poklopcem ili kapom. Da bi se izmerila gustina, piknometar se prvo napuni tečnošću čija se gustina meri, a zatim se izvaga. Gustina se […]

Šta je Izomerija?

Izomerija je hemijski fenomen koji se odnosi na postojanje dva ili više jedinjenja s istim molekulskim formulama, ali različitim strukturnim ili prostornim rasporedima atoma. Ovi različiti oblici istog jedinjenja, poznati kao izomeri, mogu imati značajno različita fizička i hemijska svojstva. Postoje dva osnovna tipa izomerije: strukturna (ili konstitucijska) izomerija, gde se atomi povezuju u različitom […]

Šta je Izotopna Analiza?

Izotopna analiza je tehnika koja se koristi za merenje razmera različitih izotopa elemenata u uzorku. Ova metoda se temelji na razlikama u masi između izotopa istog elementa, što omogućava detaljnu analizu hemijskog sastava materijala. Primena izotopne analize je široka, uključujući geologiju, arheologiju, ekologiju, i forenzičku nauku. U arheologiji, na primer, izotopna analiza se koristi za […]

Šta je Peptid?

Peptid je molekul koji se sastoji od kratkih lanaca amino kiselina, povezanih peptidnim vezama. Oni su manji od proteina i igraju ključnu ulogu u mnogim biološkim funkcijama. Peptidi se mogu naći u svim živim organizmima i uključeni su u širok spektar procesa, kao što su hormonska regulacija, imuni odgovor i reparacija ćelija. U medicini, sintetički […]

Šta je organska hemija?

Organska hemija je grana hemije koja se bavi proučavanjem strukture, svojstava, sastava, reakcija, i pripreme ugljeničnih jedinjenja. Ova jedinjenja uključuju ne samo ugljik, već i vodonik, kiseonik, azot, i druge elemente. organska hemija je ključna za razvoj farmaceutskih proizvoda, plastika, goriva, boja, i mnogih drugih materijala. Ova disciplina igra važnu ulogu u biokemiji, molekularnoj biologiji, […]