Šta je Retrogradni Merkur?

Retrogradni Merkur je astrološki pojam koji se odnosi na period kada se iz perspektive Zemlje čini da se planeta Merkur kreće unazad na svojoj orbiti. Ovo je optička iluzija koja se dešava usled relativne razlike u brzini orbitiranja Zemlje i Merkura oko Sunca. U astrologiji, retrogradni Merkur se često povezuje sa komunikacijskim smetnjama, tehnološkim problemima, […]