Šta je Veranda?

Veranda je termin koji potiče iz italijanskog jezika (“veranda”), a koristi se za označavanje otvorene, pokrivene terase ili prostora koji se nalazi uz kuću. Verande su česte u tradicionalnim kućama, pružajući prostor za sedenje na otvorenom, ali pod krovom. U savremenom kontekstu, veranda se koristi za opisivanje bilo kojeg spoljašnjeg, pokrivenog prostora koji je povezan […]

Šta je Bent?

Reč “bent” u srpskom jeziku nema jasan etimološki izvor, ali se često povezuje sa turcizmima i jezicima Bliskog istoka. U opštem smislu, bent označava prepreku, branu ili zid, nešto što služi za odbranu ili zaustavljanje nečega. U savremenom jeziku, “bent” se koristi u prenesenom značenju, označavajući neku vrstu prepreke ili ograničenja, bilo fizičkog ili simboličkog. […]

Šta je Baštenska Arhitektura?

Baštenska Arhitektura je umetnost i praksa dizajniranja i kreiranja planova za raspored i sadnju bašta i pejzaža. Uključuje detaljno planiranje, kreativno razmišljanje i razumevanje biljaka i ekosistema. Baštenska arhitektura nije samo o estetici; ona takođe uzima u obzir funkcionalnost, održivost i interakciju sa prirodnim elementima. Baštenska arhitektura se koristi u različitim kontekstima, od privatnih vrtova […]

Šta je Održiva Arhitektura?

Održiva Arhitektura je pristup arhitekturi koji teži minimalnom uticaju na okolinu kroz održivo dizajniranje i građenje. Ovo uključuje korišćenje ekoloških materijala, energetsku efikasnost, smanjenje otpada, i harmonizaciju sa lokalnim ekosistemom. Održiva arhitektura pomaže u smanjenju ekološkog otiska i promoviše zdravije životne prostore. Održiva arhitektura takođe uključuje korištenje tehnologija kao što su solarni paneli i sistemi […]

Šta je urbani dizajn?

Urbani dizajn je multidisciplinarni pristup planiranju i oblikovanju gradskih prostora koji naglašava stvaranje funkcionalnih, održivih i estetski privlačnih urbanističkih okruženja. On obuhvata aspekte arhitekture, planiranja prostora, ekologije, sociologije i urbanog inženjeringa kako bi se razvili gradovi koji su ujedno praktični i ugodni za život. Urbani dizajneri teže da stvore prostore koji podstiču društvenu interakciju, promovišu […]