Pojmovi

Pojmovi

Cirkus je oblik zabave koji kombinuje akrobatiku, klaunove, životinjske performanse, muzičke tačke i druge vrste spektakla. Cirkuski programi se…
Blenda je uređaj u fotoaparatu ili kameri koji kontroliše količinu svetlosti koja prolazi kroz objektiv i dolazi do senzora…
Binom je matematički izraz koji se sastoji od dva člana, obično povezana znakom sabiranja ili oduzimanja, kao što je…
Bazalt je vrsta vulkanske stene tamne boje, koja nastaje brzim hlađenjem lave na površini Zemlje. Sastoji se pretežno od…
Balast je materijal koji se koristi za stabilizaciju plovila, vazduhoplova ili drugih konstrukcija. U brodovima, balast može biti voda,…
Apanža je povlastica ili novčana naknada koja se dodeljuje određenim osobama, obično članovima plemstva ili bivšim monarhama, kao znak…
Kinematografija je umetnost i tehnika snimanja i produkcije filmova. Obuhvata sve aspekte stvaranja vizuelnih priča, uključujući kameru, rasvetu, kompoziciju,…
Informatika je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem, razvojem i primenom informacionih tehnologija i sistema za obradu podataka. Obuhvata…
Fonologija je grana lingvistike koja proučava zvučne sisteme jezika, uključujući foneme, intonaciju, naglaske i ritam govora. Fokusira se na…